xong của này thì phím e của game thủ này liệt mất =))